Denk- en doesessies NVVK congres 2017

29 maart, 2e ronde 15.30-17.00 uur


Sessie 11 / Zaal 10g/h:  
Workshop Aanspreken (doe-sessie) (max. 20 deeln.)

De Federatie: Goed aanspreken is het halve werk!

Sessie 12 / Intersafe-zaal:   
Gedragsbeïnvloeding 1 (denk-sessie)

Huib Arts en Sophie Peeters: Gevaarlijke stoffen. Van inventariseren naar beheersen

Marc Eijkelenboom en Hans Groenendijk: Gedrag beïnvloeden door film

Filip Janssens: Gedrag, de zwakke schakel bij veiligheid?!

Cyril Litjens: Ratio versus onderstroom

Sessie 13 / Zaal 4/5:    
Serious gaming, spelenderwijs naar veerkrachtiger veiligheisprestaties (doe-sessie) (max. 50 deeln.)

Kees van der Blom, Anne van Galen, John van Schie, Johan van der Vorm, Lies Wouters: Serious gaming, spelenderwijs naar veerkrachtiger veiligheidsprestaties

Sessie 14 / Zaal 2:   
Beroepsziekten: preventie door verbinding (denk-sessie)

Rob van Houten: Een nieuw gebruik van de Wet op de medische keuringen

Edo Houwing: Arbeidsongeval met verzuim tot gevolg

Henk Jan Manuel: Een storybuildermodel voor beroepsziekten

Jolanda Willems en Rik Menting: Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige?

Sessie 15 / Zaal 3:  
De Safe@Gasunie Experience (doe-sessie)

Paul Hogewoning, Marc de Roos: De Safe@Gasunie Experience

Sessie 16 / Zaal 6/7:  
Serious games: theorie en praktijk (denk-sessie)

Orly Polak, coördinator

Erik Liet: Design principes voor veiligheidsgames

Bas Stroeken:  Uitdagingen rondom de inzet van serious games

 

Sessie 17 / Zaal 15:  
Digital Detox: noodzaak voor veilig en gezond werken? (doe-sessie) (max. 30 deeln.)

Christine Wittoeck: Digital Detox: noodzaak voor veilig en gezond werken?

Sessie 18 / BaSystemen-zaal:  
Veilig gedrag? Daar hebben we het nog wel over! (denk-sessie)

Tom Bijlsma: Het team als hefboom voor veilig gedrag

Herman de Bruine: Veiligheid: een kwestie van en –en

Hilde Heitkönig/Nanette Slagmolen

Dick Rijken

Sessie 19 / Zaal 1:  
De kracht van begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies (doe-sessie) (max. 20 deeln.)

Inge Leenders en Wessel Visser: De kracht van begrijpelijke werk- en veiligheidsinstructies


Sessie 20 / Zaal 10k/l:
Verkeersveiligheid (doe-sessie) (max. 30 deeln.)

Nederlands Instituut voor VerkeersveiligheidOngeval simulator: De wereld op z'n kop!