Congres 2005

Op 29 september 2005 vond in het EVOLUON in Eindhoven het NVVK Veiligheidscongres 2005 plaats.
De titel van het congres was:
 "Good practices: Innovatie van risicobeheersing".

Hieronder staan de papers (in  pdf) van de voordrachten die tijdens het congres zijn gehouden.

Opening: 
De toekomst van de NVVK en de Preventist
Victor Roggeveen (voorzitter NVVK)

Plenair: 
Veiligheidsmanagement: wat weten we zeker?
Andrew Hale (TU Delft, sectie Veiligheidskunde)

Sessie A: Arbomanagement en wetgeving
De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing
Jan Maasen en Adri Noort (Universiteit Leiden)
De Interne preventiemedewerker
Rob van Houten, Andries de Vries (FNV Formaat)
Arbowet op de helling: verdwijnende zekerheid?
Rob Poort (Bureau Poort)

Sessie B: Major hazard management
ATEX (explosieveiligheid) in de praktijk 
Gerd-Jan Frijters (D&F Groep)
Effectiever samenwerken voor Seveso 2 inspecties in Letland 
 Johan Gort (TNO Kwaliteit van leven)
Scenario-gestuurd auditten in BRZO-bedrijven 
Frank Guldenmund (TU Delft, sectie Veiligheidskunde)

Sessie C: Van RI&E naar lerende organisatie
Dynamiseren van de RI&E 
Paul Moonen (NedCar)
Participatieve risico-inventarisatie op maat van kleinere bedrijven 
Christian Depue (Departement Onderzoek en Ontwikkeling Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, Brussel)
De lerende organisatie in relatie tot het bedrijfsmanagementsysteem 
Rob Vermeulen (A. Hak Beheer)

Sessie D: Scenario's en ongevalanalyses
Analyse van dodelijke brandweerongevallen in Nederland in de periode 1945-2002 
Nils Rosmuller (Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding)
Scenario's in de praktijk 
Viola van Guldener (Ministerie SZW)
Scenariomodellen van ongevallen en preventiemaatregelen: de Storybuilder methods
Martijn Mud (Abbott Risk Consulting)

Sessie E: Verandering van cultuur en organisatie
VGM-risico-identificatie van organisatorische veranderingen met behulp van ESH+model
René Moonen (DSM Manufacturing Center)
Waarom mislukken veiligheidsinitiatieven soms jammerlijk? 
Kirsten Verhoeve (Onderzoekraad voor Veiligheid)
Gedrag: de ultieme valhelm 
Purdey van Wissen (Ministerie SZW)

Sessie F: Veiligheid tijdens de levenscyclus
Veiligheid tijdens het ontwerp
Milan Intven (Jacobs Consultancy)
Intrinsiek veilig en weersonafhankelijk bouwen
John Hopman (Ballast-Nedam Bouw Speciale Projecten)
Risico-management als basis voor optimaal Beheer en Onderhoud
Peter van Steenderen (DHV Ruimte en Mobiliteit)

Sessie G: Risicobeoordeling
Risicobeoordeling van consumentenproducten 
Carian van der Sman (Consument en Veiligheid)
De Asbestkaart - Methode ter beoordeling van de historische blootstelling aan asbest in de periode 1945 - 1994
Paul Swuste (TU Delft, sectie Veiligheidskunde)
Onveiligheid door werken met grond doorgrond 
Thomas van der Lijke (Ballast Nedam Infra/Infra)

Sessie H: Ongevalsonderzoek
Risicomanagement tussen de rails 
Cécile van der Velde-Roos (Volker Stevin Rail & Traffic Services)
Een gereedschapskist voor de eerste fase in het onderzoek 
Sonja Riermersma (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Op zoek naar de latente fouten tijdens de feitenverzameling 
Tamara Wolsak (Governors)

Sessie I: Veilig gedrag
Veiligheid zit tussen de oren 
Geert Wijnhoven (Boss & Wijnhoven)
Sturen op veilig gedrag,
Kirsten Verhoeve (Onderzoeksraad voor Veiligheid)
Een presentatie over de evacuatieveiligheid aan boord van een amfibisch transportschip van de Koninklijke Marine 
Michael van der Klip (Koninklijke Marine)

Sessie J: Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO)
Stroomlijning uitvoering BRZO 
Rob in 't Veld (Arbeidsinspectie)
NIM-BRZO: de nieuwe inspectiemethode 
Paul van Lieshout (Arbeidsinspectie)
Analyse MHC Incidenten april 2003 - september 2004 
Simone Dekker-Steehouwer (Arbeidsinspectie)