Congres 2004

Op 11 maart 2004 werd het NVVK Veiligheidscongres 2004 gehouden.

Het congres had de titel:
 "Good practices: innovatie van veiligheid op de arbeidsplaats".

Op deze pagina staan de bijdragen van de sprekers aan het congres. Alle documenten zijn pdf-bestanden.

Opening
Voorwoord
Congresorganisatie
Veiligheidskunde als grenzenloos domein
Victor Roggeveen, voorzitter NVVK

Plenair

Versterking arbeidsveiligheid in Nederland
ing. Joy Oh

Sessie A: Model voor werkplekrisico's
Een kwantitatief risicomodel voor werknemers
dr. Vera Sol
Een model voor arbeidsongevallen
Prof. dr. Ben Ale

Sessie B: Evaluatie van ongevalsstatistieken in het kader van arbeidsveiligheid
Gevaarlijk werk en bedrijfsongevallen volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003,
dr. Peter Smulders en dr. Johan Gort
De opzet van een "datawarehouse" ten behoeve van risicomodellering op het gebied van arbeidsongevallen
drs. Jeanet Kemmeren

Sessie C: Veiligheidsverbetertrajecten: bewustwording en cultuurverandering

Bedrijfscultuur als indicator voor veiligheidsverbeterprojecten
drs. Lysbeth van Silfthout
Veiligheid....ook dat nog!
mr. Peter Booster

Sessie D: Veiligheidsverbetertrajecten in enkele bedrijfstakken
Veiligheidsverbetertrajecten in Nederland
Eveline van der Stegen, Pudrey van Wissen
Arbeidsveiligheid in de glas- en tuinbouw
Peter de Koning, Hans van der Loos

Sessie E: Van scenario naar preventie
Ongevalsscenario's onder de zeespiegel
John Awater
Hoe geloofwaardig is een ramp?
Wopke Botjes
Kwaliteitsverbetering van een bedrijfsnoodsorganisatie door middel van scenario's
Danny Jolly
Verborgen risico's in de arbeidsveiligheidsketen bij werken aan materieel voor grondsanering
Ad Wilbers

Sessie F: Van risico-inventarisatie en -evaluatie naar preventie
Van Must naar Managementtool
Peter Bakker, drs. Chris Barneveld
Machineveiligheid, trends en rendement
ing. Gerd-Jan Frijters
Veiligheid in een andere kunde
Cecile van der Velde-de Roos

Sessie G: Van scenario naar verbetertraject
Good practices in the mobile telephony branche "ISMaS"
ing. Ben Sponselee
Managementsysteem Kwaliteit, Arbo en Milieu (MSKAM)
ing. Tom Stam
Scenario gestuurde audits, een methode ter voorkoming van rampen en incidenten
ir. Christo Zemering

Sessie H: Leren van ongevalsscenario's
Daedalus was ook een techneut
ir. Dik van Drimmelen
Van storing naar sturing
dr. ir. John Stoop
Van Raad voor de Transportveiligheid naar Onderzoeksraad voor Veiligheid
Herry Klumper

Sessie I: Cultuurverbetertrajecten
Veiligheidscultuuronderzoek: over barrièremaatregelen gesproken
ir. Marlies Ellenbroek
Een nieuwe kijk op veiligheid in de core business
drs. Johan Gort
Veilig gedrag versterken middels observatie en feedback van collega's
Gerard Uittenhout