Indien u klachten heeft over het gehouden congres dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een eventuele onprettige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:

  1. Dien uw klacht schriftelijk, binnen twee weken, in bij het secretariaat van de vereniging, via email: nvvk@veiligheidskunde.nl of via de post: Weegschaalstraat 3, 5632 CW Eindhoven. 
  2. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn met een heldere onderbouwing en kan nooit anoniem ingediend worden, dus graag voorzien van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw lidnummer van de vereniging. 
  3. De klacht zal vertrouwelijk behandeld worden, eventueel in overleg met de organisatie van het congres.
  4. Binnen vier weken ontvangt u schriftelijk een antwoord via het secretariaat van de vereniging.
  5. Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord kunt u in hoger beroep. Dit hoger beroep kunt u uitsluitend schriftelijk indienen bij het secretariaat van de vereniging (zie punt a. voor de juiste adressering). Dit hoger beroep zal worden behandeld door het dagelijks bestuur van de vereniging.
  6. Het dagelijks bestuur zal het hoger beroep behandelen en binnen zes weken ontvangt u schriftelijk een antwoord via het secretariaat van de vereniging. Hun uitspraak is bindend.
  7. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 12 maanden bewaard.

    Op dit moment bestaat de klachtencommissie uit Kees Roelofs en Frank Guldenmund.