Andrew Hale-beurs

Wat is de Andrew Hale-Beurs?
De Andrew Hale-beurs is een hommage aan het erelid professor Andrew Hale. De beurs is gerelateerd aan het tweejaarlijks NVVK Veiligheidscongres en wordt toegekend aan de persoon, wiens presentatie het meest aan de hierna vermelde criteria voldoet.
De beurs vertegenwoordigt een maximale waarde van €5000. Het bedrag wordt niet aan de winnaar uitgekeerd, maar is bedoeld om onkosten verbonden aan het ontwikkelen en uitvoeren van een praktische workshop in het kader van na- en bijscholing voor veiligheidskundigen te dekken. Het bedrag mag niet aangewend worden om de tijd, die de winnaar gebruikt om de workshop te ontwikkelen en uit te voeren, te compenseren.

Doel van de Andrew Hale-beurs
De Andrew Hale-beurs heeft tot doel: het vergroten en verspreiden van de vakkennis van de veiligheidskundige door het ontwikkelen en organiseren van tenminste één praktische workshop als spin-off van een presentatie op het NVVK Veiligheidscongres.

 

Lees meer