Voorwaarden Andrew Hale-beurs

Voorwaarden voor deelname
1.      Alleen sprekers die optreden op het NVVK Veiligheidscongres en zich bereid hebben verklaard in voorkomende situatie de hierna beschreven contraprestatie te willen leveren, dingen mee naar de Andrew Hale-beurs.
2.      De geselecteerde winnaar moet bereid zijn om, als contraprestatie voor het ontvangen van de beurs, binnen 12 maanden na toekenning het onderwerp van zijn presentatie uit te diepen en  daarover een workshop (waarbij circa 50 deelnemers aanwezig kunnen zijn) te organiseren.
3.      De winnaar verklaart zich bij het accepteren van de beurs akkoord met deze voorwaarden.

Criteria voor toekenning van de Andrew Hale-beurs
1.      Het gepresenteerde onderwerp moet geschikt zijn voor uitwerking als workshop van 1 of 2 dagdelen.
2.      Het onderwerp dient actueel te zijn.
3.      Het onderwerp dient nieuwe en/of toegevoegde veiligheidskundige kennis te omvatten.

Uitreiking van de Andrew Hale-Beurs
De winnaar van de beurs wordt aan het eind van het congres, na de laatste presentatie, plenair bekend gemaakt. De winnaar dient dan ook aanwezig te zijn. De uitreiking van de beurs wordt verricht door de voorzitter van de congrescommissie.