Congres 2013 - sessie 1

Woensdag 20 maart 2013 - Parallelsessies 1A t/m 1G


1A. Arbeid 1

Iedere professional ook als expert op (de) hoogte?
Henry Dijksma, Altrex
Paper
Presentatie

Richtlijn arbeidsmiddelen in de praktijk
Ir. Marius van Alphen, Dow Benelux
Paper
Presentatie

Een onderbouwde keuze voor de ladder of trap als werkplek
Sepp Vedral, Skyworks
Paper
Presentatie

Veiligheid van machines, wie raakt het feitelijk?
Si-ir. Henk Dolleman
Peter van Dinther, MEDE Arbo
Erwin Koebrugge, Improved Safety

Paper
Presentatie


1B. Veranderen 1

De macht van de werknemer in de bouw
Ing. Leon Biermans, BAKC
Paper
Presentatie

De kracht van kwaliteit
Ing. Jordy Hof, MoSHE
Paper
Presentatie

De Tafel van Negen
Ing. Gerd-Jan Frijters, D&F Consulting
Paper


1C. Procesveiligheid

Vereenvoudiging van bow-tie voor chemische industrie
Dr. ir. Coen van Gulijk, TU Delft
Paper
Presentatie

Veiligheid, de risico's juridisch bezien
Mr. Esther Broeren, ELEMENT Advocaten
Paper
Presentatie

Met IECEx 05 veiliger werken in explosiegevaarlijke omgevingen
Ruud Bergwerff, Reed Business Opleidingen
Paper
Presentatie

Is uw elektrische installatie eigenlijk wel veilig na het uitvoeren van een inspectie?
Manuela Verkeste-Müller, A&MV Advies BV
Paper
Presentatie


1D. Leren 1

Past uw elektrische installatie wel bij uw bedrijfsvoering?
Annette Oorschot, Inspectie SZW
Paper
Presentatie

Partners in Veilig Bouwen
Drs. Tjaco van den Berg, Rijkswaterstaat
Paper
Presentatie

Incidentenonderzoek; WYLFIWYF en complexiteit
David van Valkenburg MSc, Advisafe Risk Management
Paper
Presentatie

Van PE naar PI?
Ir. Tjerk Veenstra, Nederlandse Gasunie
Paper
Presentatie wordt geplaatst op het ledenportaal


1E. Relatie overheid markt

De ontwerper en opdrachtgever meer betrekken bij V&G aspecten tijdens bouw, gebruik en onderhoud; drie manieren
Adri Frijters, Arbouw
Paper
Presentatie

De kracht van macht
Ing. Simone Dekker, Inspectie SZW
Paper
Presentatie

Kansen en risico's voor omgang met inspecterende partijen
Frits de Koning MSc, Rijnstate
Paper
Presentatie

De resultaten van het Actieplan Arbeidsveiligheid (2010 tot en met 2012)
Drs. Tony Thoeng, Ministerie van SZW
Paper
Presentatie


1F. Workshop:

Staat veiligheid wel op het netvlies van de “sterkste(n)?”
Vernieuwing op drift: Onvoldoende aandacht voor risico’s bij invoering bariatrische chirurgie
Facilitator: Arlette van der Kolk, MSc/MPS

Presentatie


1G. Workshop:
Verkeersveiligheid: De macht over het stuur
Facilitator: Carsten van Weelden, NIV
Foto-album