Congres 2009 - Sessie A t/m R

Sessie A  - Toezicht en certificatie

Van samen werken naar samenwerken:
verbeteren van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer
Linda Drupsteen MSc, onderzoeker/adviseur, TNO Kwaliteit van Leven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,51 MB)

Wijziging:
Lezing Judith Klungers is komen te vervallen.

De verbindende kracht van toezicht in gelede systemen: het Nederlandse spoorwegsysteem als casus.
Drs. Jan Lemmens, onderzoeker, sectie veiligheidskunde, TU delft
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,21 MB) 

Toenemende (gevoel van) onveiligheid dwingt bouwsector tot herstel van de toezichthoudende functie
Prof. ir. Frits Scheublin, Directeur BAM Advies en Engineering,
Hoogleraar Uitvoeringstechniek TU Eindhoven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,95 MB)

Veiliger werken door VCA!
Onderzoek over de periode 1987-2004 naar de effecten van VCA op de veiligheid op de werkplek bij de Esso Raffinaderij
Ir. Ton Jeen, Environmental Advisor & SHE Team Lead, ExxonMobil Benelux
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,74 MB)

Sessie B - Krachtenspel

"Onderbouwd onderbuikgevoel?"
Gosia Tabaka Msc, Adviseur Industriële Veiligheid, Regionale Brandweer ZHZ
Download Abstract
Download Paper

Duurzame Veiligheid door Innovatie en Bronaanpak
Veiligheid door het Reduceren van Gevaren gaat vóór het Beheersen van Risico’s.
Prof. dr. Gerard Zwetsloot, senior onderzoeker en adviseur, TNO Kwaliteit van Leven – Arbeid, en hoogleraar Occupational Health and Safety Management, Nottingham University
Download Abstract
Download Paper

Veilig bouwen in de bouw; Utopie of werkelijkheid?
Mr. Rob Heezius, HSEQ Manager, Shell Global Solutions
Download Abstract
Download Paper

Leiderschapsgedrag kan veiligheid maken en breken.
De zeven leiderschapspraktijken die het verschil maken tussen de goede en uitstekende leiders.
Henk Bosma Msc, Senior Advisor, Behavioral Science Technology Inc
Download Abstract
Download Paper

Is veiligheid een daad of een gevolg? - het antwoord vinden we in de ethiek
Drs. Johan Gort, Teamleider Veilig & Gezond Ondernemen, TNO Kwaliteit van Leven, BU Arbeid / PHOV
Download Abstract
Download Paper 


Sessie C - Training en competentie

De arboprofessional als sterspeler en mensenfluisteraar.
De kleurrijke weg van veranderkundige vraagstukken
Cécile van der Velde, A&O-er en Veiligheidskundige, 2Score Business Improvement
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (513 kB)

Onderkennen Oorzaak en Gevolg.
Een trainingsprogramma om de bewustwording van nieuwe medewerkers voor gevaren te verhogen
Ir. Marius van Alphen, EH&S Delivery Specialist Personal Safety,
DOW Benelux B.V.
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,75 MB)

Het gebruik van E-learning in veiligheidsopleidingen
Ir. Christian Depue, Adviseur afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het bouwbedrijf
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (162 kB)

Ensuring minimum SHE Competences: a case study for manufacturing employees in a multinational
Ir. Eric Rouhof, Senior SHE Manager, DSM
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (953 kB)

De kracht van taal.
Over taalpatronen en het effect van je communicatie
Annemarie Timmermans, Coach & trainer, Camina Coaching & Training
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (322 kB)

Sessie D - Techniek en proces

Creativity involves breaking out of established patterns in order to look at things in a different way
Ir. Sonja Riemersma, HSE Advisor, NAM
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,17 MB)

Veiligheidsstandaards conventionele bouw vinden standaards procesindustrie op hun pad.
Veiligheidsstandaards in de procesindustrie een uitdaging of een valkuil voor de Nederlandse bouwbedrijven?
Martijn Jansen, Veiligheidskundige, ACTA advies en begeleiding
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (3,57 MB)

Ongeldige onderbouwing bij wijziging treinbeveiligingssysteem - De ATB-kwiteerfunctie: irriterend of intrigerend?
Ir. Jaap van den Top, promovendus, sectie veiligheidskunde TU Delft
Download Abstract 
Download Paper (aangepast) 
Download Presentatie (1,00 MB)

Het risico van LOPA en SIL Classificatie.
Valkuilen bij procesveiligheid
Ir. Chris Pietersen, directeur, Safety Solutions Consultants BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,29 MB)

E - Interventies

Verbeteren van veilig gedrag op de werkvloer?
Onderzoek naar kansen en belemmeringen.
Dr. Judith Kuiper, Coördinator onderzoek, Stichting Consument en Veiligheid
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,32 MB)

Het meten van veiligheid op de bouwplaats; de veiligheidsindicator
Adri Frijters, Beleidsadviseur veiligheid en bouwproces, Arbouw
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,92 MB)

Veiligheid in beton gegoten?
Ing. Jan Jacobs, KAM Manager, Beton Son
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,15 MB)

Veiligheid in de lift
Maryke Oor, Veiligheidskundige, MCFE
Wijziging: Lezing wordt verzorgd door Frans van der Straten.

Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (238 kB)

Zero Accidents -"Op weg naar de veiligste bouwplaats"
Ing. Geert Van der Linde, Hoofd KAM & Veiligheidskundige, Strukton Civiel Projecten bv
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (828 kB)

Sessie F - Versterking Arbeidsveiligheid

Sessie in samenwerking met SZW

Verspreiden van lessen uit het Programma Versterking Arbeidsveiligheid.
Een samenwerkingsverband tussen SZW en Syntens
Ir. Inge Kamphuis, innovatieadviseur, Syntens
Download Abstract

Onderbuik of onderbouwd?
Een investeringsvraagstuk uit de papier en karton industrie
Frits Buddenberg, Verbond Papier en Karton
Download Abstract

Ontwikkeling communicatie interventies door Stichting Consument en Veiligheid. Wat werkt?
Cees Meijer, communicatieadviseur, Consument en Veiligheid
Wijziging:
Lezing wordt verzorgd door Maryke Oor.
Download Abstract

Sessie G - Ongevalonderzoek

“Triviale incidenten worden groot”
Mw. ir. Sonja Riemersma MSHE, HSE Advisor Wells, NAM
Peter A. Berlie, Onafhankelijk risico/incidenten analist, Kritericon vof
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (420 kB)

Onderbuik EN Onderbouwd
Lessons learned uit (bijna-)ongevallen tijdens brandweeroptreden en de implementatie
Piet van Beek, (ongevals)onderzoeker/manager databank FACTS, TNO
Download Abstract
Download Paper

Ongevalonderzoek: waar moet een goed rapport aan voldoen?
Drs. Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve, Sr. Adviseur Onderzoek & Ontwikkeling, Onderzoeksraad voor Veiligheid
Download Abstract
Download Paper

Leren van eigen incidenten in de zorg - onderbuik of onderbouwd?
Dr.ir. Floor Koornneef, universitair docent, sectie Veiligheidskunde TU Delft
Download Abstract
Download Paper

Voorkomen van incidenten in de zorg, voor bestuurders geen uitgangspunt.
Drs. Arlette van der Kolk, Senior onderzoeker Gezondheid, Onderzoeksraad voor Veiligheid
Wijziging:
Lezing wordt verzorgd door Elsabé Willeboordse.
Download Abstract
Download Paper (rev01)


Sessie H - Veiligheid in de zorg

Toolkit integrale veiligheid OK's en IC's
Ontwikkeling van een expertsysteem voor integrale, scenario-based risicoanalyse en risicomanagement bij ontwerp en beheer van hoogrisicoafdelingen in ziekenhuizen
Menno Hinkema, onderzoeker afdeling Research & Development, Centrum Zorg en Bouw TNO
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (941 kB)

2e generatie patiëntveiligheid intensive care
Dr. Coen van Gulijk, Universitair Docent, Technische Universiteit Delft
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,03 MB)

Impact van team performance op patiëntveiligheid
Impact technische en niet-technische aspecten bij hartchirurgie
Dr. Josine van de Ven, onderzoeker, TNO Soesterberg
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (6,62 MB)

Waarom de arbocoördinator en de manager patiëntveiligheid samen koffie drinken Patiëntveiligheid is teamwork
Drs. Yolanda de Graaf, Manager patiëntveiligheid, Beatrixziekenhuis (onderdeel van Rivas Zorggroep)
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,00 MB)

Bedrijfsnoodplannen en oefeningen in een ziekenhuis op basis van een uitgebreide risico-inventarisatie
Frits de Koning Msc, Adviseur Veiligheid / Hoofd BHV, Alysis Zorggroep
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (213 kB)

Sessie I - Rampenbestrijding

Community Safety of Fictie?
Is in Nederland een optimum bereikt of kan het met community safety nog beter?
Ir. Alex Overbeeke, projectleider, Brandweer Den Haag, Overbeeke Advies
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,04 MB)

Risico’s bij de repressie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. “Als de SIRENE lokt”
René van Dort, Inspecteur, Arbeidsinspectie directie Major Hazard Control
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,28 MB)

Brandveiligheid, naar een integrale oplossing
Raphaël Gallis, Sr. Onderzoeker/adviseur veiligheidsmanagement, TNO Kwaliteit van Leven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (3,14 MB)

Crisis communicatie via cell broadcast: lessen uit 3 jaar praktijkproeven
Dr. Ellen Jagtman, Universitair Docent, Faculteit Techniek Bestuur en Management, Sectie Veiligheidskunde TU Delft
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (3,78 MB)

Verbeternotitie Integratie BHV in bedrijfsbrandweer
Bjorn Koehl, Bedrijfsbrandweercommandant, Elementis Specialties
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,45 MB)


Sessie J - VMS in verschillende soorten

De Deming Cirkel gesloten
Een onderzoek naar de oorzaken van stagnatie bij het oplossen van Arbo en Milieu bevindingen.
Ing. Jordy Hof, Senior adviseur algemene Arbo, CZSK Koninklijke Marine
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (211 kB)

Rijkswaterstaat: van veel snippers naar één structuur Versterking integraal veiligheidsmanagement
Dik de Weger Msc, senior adviseur, Rijkswaterstaat Bouwdienst
Download Abstract 
Download Paper 
Download Presentatie (1,70 MB)

VEILIGHEIDSMANAGEMENT BIJ DEFENSIE Van verzuild denken naar integraal handelen
Peter Butz MSHE, Projectleider invoering Veiligheidsmanagement Defensie, Ministerie van Defensie Bestuursstaf
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (volgt later 2,22 MB)

Lessen en perspectieven in de ontwikkeling van veiligheidszorg
van de Hoge Snelheidslijn Zuid
Een bespreking van de borging van veiligheid op faseovergangen in de levencyclus, interfaces en omgevingsvariabliteit
Ir. Johan van der Vorm, Senior adviseur veilig en gezond ondernemen, TNO Kwaliteit van Leven
en Marcel Edwards, Quality & Safety Manager, en Infraspeed Maintenance BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,66 MB)

HSE management in complexe organisaties
Ir. Paul Heimplaetzer, Consultant, Royal Haskoning
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,04 MB)

Sessie K - De menselijke factor

Laaggeschoold en risicovol werk: veilig werken voor iedereen!
Annick Starren Msc, onderzoeker/adviseur, TNO Kwaliteit van leven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (845 kB)

Het gebruik van de werkpostfiche bij onthaal van nieuwe werknemers
Ir. Emmy Streuve, Adviseur afd. Onderzoek en Ontwikkeling,
Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,24 MB)

Toegankelijkheid van individu is vergeten factor bij veiligheid
Mr. Monique Klompé, Voorzitter, Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (0,98 MB)

Veiligheidscultuur nieuwe stijl
Ing. Gerd-Jan Frijters, Founder, D&F Group B.V.
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (419 kB)

De directe en indirecte gevolgen van werkstress
drs. Leo de Jong, A&O psycholoog, Expertise centrum Arbeidsinspectie
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (857 kB)

Sessie L - Preventie

De veiligheid van wegwerkers.
Omvang, ernst en toedracht van het aanrijdgevaar tijdens wegwerkzaamheden in kaart gebracht.
Anita Venema Msc, onderzoeker, TNO Kwaliteit van Leven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (657 kB)

Angst voor elektromagnetische velden, een terechte hype?
Ing. Leo Lagendijk, Sr. Consultant, KEMA / Docent, FUTURA postacademische opleidingen
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (188 kB)

Op zoek naar kritieke barrières WORM
Dr. Coen van Gulijk, Universitair Docent, Technische Universiteit Delft
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (511 kB)

Optimising Barrier Management
Ing. Ronald Pijtak MSHE, HSE Manager, Venture Production Nederland BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (4,25 MB)

De Intrinsieke veiligheid van computersystemen bij medische toepassingen
Frans Leijse, Managing Director, ITC Validation Consultants BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,20 MB)


Sessie M - Ongevalonderzoek

BOUWEN OP CIJFERS, preventie van ongevallen bij jongeren in de bouw.
Dr. Loes Lanting, Onderzoeker / Clustercoördinator gegevensverzameling, Consument en Veiligheid
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (7,38 MB)

(ingelaste lezing)
Leren van ongevallen; een overzicht van ongevallenanalysemethodieken
Dr. Wim van Alphen, veiligheidskundige, Stichting PHOV Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (793 kB)

Machines en patiëntveiligheid bij de brand in de operatiekamer.
Ziekenhuizen trekken wijze lessen uit een ongeval.
Wijziging:
Lezing wordt verzorgd door Ir. Dirk Paardekooper, Veiligheidskundige, ArboVeilig Paardekooper.
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (0,99 MB)

Waarom de beste stuurlui aan wal staan
Prof.dr.ir. John Stoop, directeur, Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (5,71 MB)

Sessie N - Veiligheidscultuur

Veiligheidscultuur en veiligheidsbeheerssyteem
Ing. Menno Meems, inspecteur MHC, directie Major Hazard Control, Arbeidsinspectie
Download Abstract
Download Paper

Just culture: van zondebok naar gezond onderzoek
Merlijn Mikkers Msc, Safety Advisor, Inspectie Verkeer en Waterstaat
Download Abstract
Download Paper

Veiligheidsklimaat, arbeidsomstandigheden en arbeidsongevallen. De onderlinge relatie uitgediept.
Anita Venema Msc, onderzoeker, Bedrijf:TNO Kwaliteit van Leven
Download Abstract
Download Paper

Het verbeteren van de veiligheidcultuur.
De praktijk van cultuurniveaus in bestaande en nieuwe veiligheidprogramma’s en –processen.
Ing. Gerard Uittenhout, Occupational & Behavioural Safety, SABIC Europe
Download Abstract
Download Paper

Cultuurgerelateerde aanpak van arbeidsveiligheid werpt dírect vrucht af!
Casestudy: Campina decimeert bedrijfsongevallen met ‘safety awareness programma’
Taco Yntze Rethmeier, Eigenaar / verandermanager, Metafocus
Download Abstract
Download Paper

Sessie O - Modellen en concepten

De brokkenmakers, de eerste veiligheidskundige theorie
Dr. Paul Swuste, wetenschapper, Sectie Veiligheidskunde TU Delft
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (3,18 MB)

Resilient risk management: Hype of Hyper?
Ir. Johan J.K. Vorm van der, Sr. Onderzoeker / adviseur veilig & gezond ondernemen, TNO Kwaliteit van Leven
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,51 MB)

Een brug slaan tussen Enterprise Risk Management (ERM) en QHSE managementsystemen.
Van COSO naar QHSE managementsysteem en wat kunnen deze twee ontwikkelingen voor elkaar betekenen.
Ing. Guus Koomen, senior adviseur, DHV unit Milieu en Veiligheid Industrie
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (1,05 MB)

Risicobeheersing; dichtregelen of loslaten ?
Van ‘dat mag niet’, naar ‘zo doen wij dingen’.
Marcel Janssen, Manager Safety & Health, Corus Staal BV
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,29 MB)

Wat is redelijkheid? Kosteneffectiviteit als beslissingsondersteunend model voor mitigerende maatregelen.
Mr. Vincent van der Vlies, Promovendus, Radboud Universiteit Nijmegen
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (393 kB)


Sessie P - Steigers

Veiligheid op hoog niveau
Ruud Stiekema, voorzitter Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven VSB
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (volgt later)

Werken op hoogte valt niet mee
Jan Boer, Landelijk Projectleider Bouw, Arbeidsinspectie Kantoor Groningen
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (715 kB)

Richtlijn Steigers ook voor de opdrachtgever en arbofunctionaris
Hans van Leeuwen, voorzitter Commissie Richtlijn Steigers
Download Abstract 
Download Paper 
Download Presentatie (2,30 MB)

Inventarisatie van- en oplossing voor- onveiligheid bij het gebruik van steigers
Adri Frijters, Beleidsadviseur veiligheid en bouwproces, Arbouw
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (3,45 MB)

Het effect van een schouderbeschermer op schouderklachten en productiviteit van steigerbouwers
Tilja van den Berg Msc, wetenschappelijk onderzoeker, Erasmus MC
Wijziging:
Lezing wordt verzorgd door dr. Leo Elders. 
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (2,32 MB)


Sessie Q - Instrumenten

Algemene opzet voor arbocatalogi
Ir. Huib Arts, bestuurslid, Stichting PPM
Download Abstract
Download Paper
Download Presentatie (246 kB)

Leidraad “Valideren van RIE-instrumenten"
Ir. Huib Arts, bestuurslid, Stichting PPM
Download Abstract
Download Paper 
Presentatie (zie bovenstaande titel)

5xbeter,werken is gezond: Arbocatalogus in de Metaal
Instrumentontwikkeling en Praktijkervaringen.
Ir. Ronald Frencken, Verbetercoach/veiligheidskundige, 5xbeter, werken is gezond
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (207 kB)

Quantifying the management influences in the accident model
Pei-Hui Lin Msc, Safety Science Group, Delft University of Technology
Download Abstract 
Download Paper 

De waarde van een “goed” V & G plan
Ing. Ad Wilbers, Veiligheidskundige, Swilion Business Support
Download Abstract
Download Paper 
Download Presentatie (376 kB)

(ingelaste lezing) 
De Veiligheidsculturele (r)Evolutie. Over de bruikbaarheid van veiligheidsprogramma’s om het veiligheidsniveau van organisaties te verhogen, uitgaande van het type organisatie en de bestaande veiligheidssituatie
Ing. Vincent Meier, adviseur, TCPM Advies
Download Paper 
Download Presentatie (269 kB)

Sessie R - ‘De mens als zwakke schakel’

De mens als zwakke schakel in incidentanalyses
Lilian Bronneberg Msc, psycholoog en senior adviseur, Human Company
David de Bruijn psycholoog en senior ergonoom, Intergo
Download Abstract
Download Paper