Congres 2007 - Sessie A t/m R

Sessie A - VCA

Ton Jeen
VCA binnen ExxonMobil: positie en ontwikkelingen
Paper

Gerard Zwetsloot
Vernieuwing van de VCA: Nieuwe perspectieven voor Nederlands meest succesvolle Veiligheidssysteem!?
Abstract
Paper

Sessie B - Ethiek

Kees Eijkelenkamp
Tweederangs en toch veilig. Bied de mogelijkheid voor lagere veiligheid in de ruimtelijke inrichting
Abstract
Paper

Johan ten Houten
Contradictio in terminis? Proactief laveren in een reactieve maatschappij
Abstract
Paper

Frits Scheublin
Veiligheid tot (w)elke Prijs
Abstract
Paper

Sabine Roeser
De relatie tussen cognitie en affect in morele oordelen over risico’s
Paper

Sessie C - Ongevalonderzoek

Reinout van Zevenbergen
Barrière analyse op basis van incidentenrapportages die tijdens uitbreidingswerkzaamheden van een raffinaderij zijn opgesteld
Abstract
Paper

Norbert van Duuren
Tripod Beta - De vergeten stap……
Abstract
Paper

Sifra Corver,
Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve

Identificatie van latente fouten binnen een systeem van organisaties
Abstract
Paper

Kirsten van Schaardenburgh-Verhoeve
Zes dienaren voor management van ongevalonderzoek
Paper

Sessie D - Externe Veiligheid

Leo Hartveld
De veiligheidskundige: een superman of bureaucraat?
Abstract

Alex Overbeeke
Grenzen aan het veiligheidsbeleid ……. of grenzeloze veiligheid?
Abstract
Paper

Mark Leemans,
Marieke Poolman
Managing the interfaces: het veiligheidssysteem op Schiphol
Abstract
Paper

Pieter van der Torn
Subletaal letsel bij zware ongevallen en rampen. Modelvoorspellingen voor hulpverlening en externe veiligheid
Abstract
Paper

Sessie E - Cultuur

Gerard van der Graaf
Hearts and Minds: Vijftien jaar "behavioural research" operationeel gemaakt
Paper

Dik van Drimmelen
‘Heart and Mind’ systemen (beter een half ei dan een lege dop)
Abstract
Paper

Remko Schulte
Roerstand veilig. Veiligheidscultuuronderzoek met focusgroups bij een rederij van binnenvaarttankers
Abstract
Paper

Sessie G - Oplossingen

Adri Frijters
Risicoinventarisatie tijdens het ontwerp van bouwwerken
Abstract
Paper

Sander Zwanikken
Een verkenning naar nieuwe mogelijkheden om het nemen van bronmaatregelen voor arbeidsrisico’s te bevorderden
Abstract
Paper

Paul Swuste
Control Banding en veiligheid, een kwalitatieve methode voor risico preventie
Abstract
Paper

Niek Steijger
Sturen op veiligheid, is sturen op procesbeheersing
Abstract
Paper

Sessie H - Externe Veiligheid

Floor van der Heijden
Samenwerking op bedrijventerreinen: werken in een veilige omgeving
Abstract
Paper

Jolt Oostra
VER in de puberteit: Het verhaal van een instrument dat wil groeien - Veiligheid in het ruimtelijke ontwikkelingsproces
Abstract
Paper

Ad Wilbers
Het vervoer van verontreinigde bodem. Veilig of ….?
Abstract
Paper

Sessie I - Management

Nils Rosmuller
Veiligheid brandweerpersoneel: Resultaten van training van bevelvoerenden
Abstract
Paper

Robert-Jan Bannink
Approach for the reduction of incidents caused by behavioral deficiency
Abstract

Henny Kuijpers
Van Beheersindicator naar Prestatieindicator. Is veiligheid pro-actief meetbaar?
Abstract
Paper

Sessie J - Mens & Techniek

Dirk Vink
Sturen op de realiteit
Abstract

Annick Starren
Praktische handreikingen voor Veilig Ondernemen à la 2007: Veiligheid als risico van het vak
Abstract

Oeds van der Wal: Aan de stok met de ladder. Waarom en hoe Brandweer Utrecht haar telescopische ladders weer verving
Abstract
Paper

 

Sessie K - Ongevalsdata

Paulien Giesbertz
Het Letsel Informatie Systeem: een rijke bron van informatie over ongevallen en letsels
Abstract
Paper

Anita Venema
Psychische gevolgen van arbeidsongevallen aanzienlijk
Abstract
Paper

Vanessa van Eijk
Toepassing van de analysetool Storybuilder in de beoordeling van risico’s van consumentenproducten
Abstract
Paper
Figuur

Sessie L - Wetgeving

Maarten de Voogd
De Wet op de Veiligheidsregio’s - Knaller of compromis?
Abstract

Jos Schrover
Lessen van strafrechtvervolging - Uitspraken in hoger beroep over de opslag van gevaarlijke stoffen en gevolgen voor de positie en de werkwijze van de veiligheid&milieukundige
Abstract
Paper

Kas Beumkes
Is de veiligheidsregulering in de burgerluchtvaart uit balans?
Abstract
Paper

Sessie M - Veiligheid in de zorg

Vanessa van Eijk
Veiligheidsmanagement in verpleeg- en verzorgingshuizen
Abstract
Paper

Martijn Mud
Jan Klein

Patiëntveiligheid – een analyse van achterliggende factoren van ruim 2000 MIP meldingen
Paper

Sessie O - Oplossingen

Paul Heimplaetzer
Veiligheid in de keten': over het afstemmen van relaties en het bijhouden van de landkaart
Paper

Ron Molenaar
Johan Gort
Veiligheid tijdens reparatiewerkzaamheden bij Corus, werkeenheid Hoogovens
Abstract
Paper

Cecile van der Velden-de Roos
Liesbeth Kroon
Is de grens en samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid nu optimaal?
Abstract
Paper nr. 1
Paper nr. 2

Sessie P - Mens & Techniek

Cees Paas
Mobiele kranen, wat gaat er mis? – Een onderzoek naar dominante ongevalscenario's
Abstract
Paper

Jolanda Willems
Gedragsverandering door de inzet van Pimex…voorbeelden en ervaringen
Abstract
Paper

Dirk van Aken
Onafhankelijke risicobeoordeling en betrouwbaar advies over een veilige grens
Paper

Sessie Q - Management

John Stoop
De terugkeer van het Voorzorgbeginsel
Abstract
Paper

Gerd-Jan Frijters
John de manager - een model als kapstop voor veiligheidsmanagement
Abstract
Paper

Harold Janssen
Is de veiligheidskundige aan het eind van z'n Latijn?
Abstract
Paper

Dirk Paardekooper
De klokkenluiders van de NVVK. Helpt onze beroepscode in gewetensnood?
Abstract
Paper

Sessie R - Techniek & Veiligheid

Ellen Verolme
LOPA voor compounds
Abstract
Paper

Willem B. Patberg
Inherente Veiligheid in de praktijk
Abstract
Paper

Christiaan Verwer
Veilig transport door buisleidingen: computer in de hoofdrol!
Abstract
Paper
Bijlage

Piet Glas
Is de Dow-index te modificeren?
Paper