4.6 Veiligheid anders (max. 20 deelnemers)

Droom-sessie - Voorzitter: Martijn Kommer

John van Trijp, Paul Pattynama - Het begrip ‘veiligheid’ is aan herijking toe

Kernboodschap
Het huidige begrip ‘veiligheid’ is aan een herijking toe. Het lijkt er sterk op dat de manier waarop wij met dit begrip omgaan erop is gericht om ons in onze comfortzone te laten blijven.
Men zou kunnen stellen dat de mens streeft naar comfortabel leven, met veiligheid als belangrijke voorwaarde.
Comfortabel leven zal er in de nabije toekomt anders uit gaan zien: zelf als burger verantwoording dragen voor nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Onze stelling is dus dat om enige mate van welbevinden te bereiken, je paradoxaal genoeg uit je comfortzone moet durven stappen.