4.5 Gevaarlijke stoffen

Denk-sessie - Voorzitter: André Vuijst

Hessel Holwerda - 'Blootstelling gevaarlijke stoffen' door veiligheidskundige?

Kernboodschap
Wie denk je wel niet te zijn, veiligheidskundige (en geen AH-er), om beslissingen te nemen die ten kosten kunnen gaan van de gezondheid van medewerkers? !@#&^%

Frans Geene - V-model voor QHWE borging bij (industriële) projecten met gevaarlijke stoffen

Kernboodschap
V-model voor QHSE borging bij (industriële) projecten met gevaarlijke stoffen te delen en te verbeteren.

Huib Arts - Gezond werken met gevaarlijke stoffen bij Holonite: NLA snapt het niet

Kernboodschap
De focus van NLA zou verlegd moeten worden van het gedetailleerd in kaart brengen van risico's en het ‘onmogelijke’ vragen aan (MKB-)bedrijven, naar een aanpak waarin gezond en veilige werkmethodes centraal staan. Zorgen voor gezond en veilig werken zou voor bedrijven gemakkelijker gemaakt moeten worden. Zij moeten vooral niet tot administratieve verplichtingen gedwongen worden die bijna niet uitvoerbaar zijn.


Frank de Jong - Website Risico’s van stoffen uitgelegd

Kernboodschap
Veiligheidskundigen leren in deze sessie meer over de verschillende normen, stoffenlijsten en gevaarsindelingen, hun samenhang en verschillen. Zij weten na deze presentatie hoe zij welke informatie over stoffen kunnen vinden. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het adviseren van bedrijven over hun gevaarlijke stoffen beleid.