4.4 Risicodeskundigheid

Denk-sessie - Voorzitter: Saskia van Dijk

Rudo Meuleman, Marlies Knijnenberg - Risicodeskundigheid, veiligheid en techniek – betrokken verzekeraars!

Kernboodschap
Het Platform Risicodeskundigheid laat zien op welke wijze verzekeraars betrokken zijn bij het verhogen van de veiligheid. Een uitgelezen kans om onze nog betrekkelijk nieuwe club binnen het NVVK aan u voor te stellen. In deze sessie geven wij een inkijkje in het werk van de risicodeskundige: hoe worden risico’s vastgesteld en beoordeeld vanuit verzekeringsperspectief? Welke preventieve maatregelen worden zoal geadviseerd of verplicht gesteld? Meteen zal blijken welke rol techniek en veiligheid hebben in de dagelijkse praktijk van de verzekeraar. En dat niet alleen bij de risicodeskundigen, maar ook op acceptie- en schadeafdelingen. Risicodeskundigheid en veiligheid gaan hand in hand!