3.7 Veiligheid anders

Doe-sessie - Voorzitter: Jurriaan Cals

Danny Jolly - Regels breken mag!

Kernboodschap
Een gebruikelijke methode om veiligheids(cultuur) te verbeteren is om voor gedragsinterventies te kiezen. Veilig gedrag moet gestimuleerd en beloond worden. NS kiest voor een andere aanpak. Vanuit de gedachte dat gedrag het gevolg is van het systeem, kiest NS voor interventies die inzichtelijk maken dat incidenten ontstaan vanuit de logische keuzes die mensen maken in de praktijk. Het Safety Differently gedachtegoed wordt door NS toegepast, bij zowel incidentonderzoek als cultuurinterventies.
De workshop ‘Regels breken mag!’ heeft tot doel om inzichtelijk te maken dat het in de praktijk soms nodig is om af te wijken van de (veiligheid)regels.