3.1 Arbeidsomstandigheden, RI&E

Denk-sessie - Voorzitter: Annemieke Bantema

Marcel Vervoort - Elektromagnetische velden en wetenschappelijk onderzoek

Kernboodschap
Bij wetenschappelijk onderzoek wordt regelmatig gebruik gemaakt van Elektromagnetische Velden (EMV). In de meeste gevallen wordt er bewust gebruik gemaakt van EMV om het onderzoek mogelijk te maken. Het is echter onbekend of het gebruik van EMV leidt tot overschrijding van de blootstellingsgrenswaarden.
Tijdens de presentatie zal duidelijk worden;
1. Bij welke toepassingen van wetenschappelijk onderzoek EMV wordt toegepast;
2. Welke maatregelen worden getroffen om blootstelling aan EMV zoveel mogelijk te beperken;
3. Dat uit diverse metingen en berekeningen aan wetenschappelijk opstellingen waarbij EMV bewust wordt gebruikt nauwelijks overschrijding plaatsvindt van de blootstellingsgrenswaarden.
Punt van aandacht: hoe om te gaan met snel veranderde wetenschappelijk opstellingen?

Tjabe Smid - Infectieziekten en vaccinatie

Kernboodschap 
Door de COVID-19 pandemie is gebleken dat infectieziekten ook voor werknemers een fors risico kunnen vormen. Ook andere infecties leiden tot veel ziekte en sterfte en horen dus een belangrijke plaats in te nemen in het risicomanagement. Dat is niet eenvoudig, maar toch zal de veiligheidskundige hierover moeten kunnen adviseren.
Een bijzondere preventieve maatregel is vaccinatie. Dit beperkt risico’s voor een individuele werknemer, maar ook voor zijn collega’s en anderen. Maar er zijn complicaties, zoals bijwerkingen en juridische en privacy gerelateerde dilemma’s. De presentatie behandelt risicomanagement van infectieziekten, de rol van vaccinaties, het beoordelingskader voor vaccinaties van de Gezondheidsraad en de toepassing daarvan op griep.

Annick Starren - Mogelijke effecten van een Circulaire Economie op veilig en gezond werken

Kernboodschap
Klimaat initiatieven zoals de Circulaire Economie zullen van invloed zijn op ons werk, en hoe we het werk uitvoeren. Wat kan dit betekenen voor ons als veiligheidkundige, wat zijn kansen en wat risico's, en wat kunnen we over het hoofd zien?
De 4 ontwikkelde scenario’s laten zien hoe wijd de verschillende routes van de Circulaire Economie binnen Europa kunnen lopen, en daarmee hoe verschillend de effecten op veiligheid en gezondheid kan zijn.