2.9 Veiligheidsgedrag

Verdiepende denk-sessie - Voorzitter: Frank Guldenmund

Marcel Balm, Piet Vessies, Klaartje Wijvekate-Luger en Nassira Anakhrouch - Zó kun je aan de slag met de SER Handreiking Groeien in arbeidsveiligheid

Kernboodschap
Het SER Arboplatform heeft in november 2021 de SER Handreiking Arbeidsveiligheid gepubliceerd. Deze handreiking is in opdracht van de SER geschreven door Frank Guldenmund, Marcel Balm, Jos Bus, Yvonne Heerkens, Koen Langenhuysen en Piet Vessies. Daarna hebben Frank Guldenmund, Jos Bus, Marcel Balm en Yvonne Heerkens aanvullend ook nog in opdracht van de SER een samenvatting geschreven. Deze is gepubliceerd in maart 2022. De handreiking en de samenvatting zijn allebei gratis te downloaden via https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/dossiers/dossier-arbeidsveiligheid
In deze sessie geven de drie sprekers o.l.v. sessievoorzitter Frank Guldenmund handvatten voor toepassing van beide documenten in de praktijk.