2.8 Veiligheid anders (max. 30 deelnemers)

Doe-sessie - Voorzitter: Viola van Guldener

Caroline van Oene, Laura Stavinoha - Reis door je autonome zenuwstelsel

Kernboodschap
Hoe creëer je een veilige omgeving voor jezelf en je medewerkers, waarin ruimte is voor écht contact? In deze interactieve sessie maak je kennis met de polyvagaaltheorie. Via ervaringsgerichte oefeningen leer je hoe je de verschillende responsstaten van het autonome zenuwstelsel kunt herkennen, bij jezelf en bij anderen: voelt je systeem zich veilig, of wordt er een overlevingsrespons geactiveerd? Daarnaast leer je dat je ook invloed kunt uitoefenen op het autonome zenuwstelsel, via zelfregulatie en co-regulatie van het sociale betrokkenheidssysteem. Ademhaling, yoga en stemgebruik spelen hierbij een sleutelrol.