2.5 Gevaarlijke stoffen

Doe-sessie - Voorzitter: Adri Frijters

Jolanda Willems, Remko Houba - Gevaarlijke Stoffen; Uitdagingen genoeg, ook voor de veiligheidskundige.

Kernboodschap
Gevaarlijke stoffen veroorzaken jaarlijks meer dan 40 keer zoveel (vroegtijdige) doden dan doden door ongevallen op het werk. Veiligheidskundigen kunnen een belangrijke rol spelen om de aandacht voor de risico’s van gevaarlijke stoffen te vergroten. De uitdaging is om een goede balans te vinden in de te nemen maatregelen: niet te veel en niet te weinig te doen.
In deze interactieve sessie zullen we kort ingaan op de gevaren van gevaarlijke stoffen en het ontstaan van stofgerelateerde beroepsziekten. Vervolgens zullen we inzichten uitwisselen hoe je kunt balanceren tussen het gevaar en risico van stoffen enerzijds en nemen van maatregelen anderzijds. Voorbeelden uit de praktijk, zoals beheersregime chroom-6 zullen daarbij de revue passeren.