1.8 Management en Organisatie

Denk-sessie - Voorzitter: Jop Groeneweg

Rob Kreté - Veiligheid van Binnenuit

Kernboodschap
Veiligheid van Binnenuit is vele malen krachtiger dan wanneer het extrinsiek opgelegd wordt. De aspecten die intrinsieke motivatie versterken dienen veelvuldig ingezet te worden. Dit gebeurt door goed Leiderschap. Leiders bepalen namelijk hoofdzakelijk waar de aandacht naartoe gaat, Zij zijn in staat om veiligheid te integreren in de organisatie (in plaats van ‘veiligheid te bedrijven vanaf de zijlijn’). Zij bepalen de mate van psychologische veiligheid, de mate van betrokkenheid en de doelstellingen.

Sander Zwanikken - Welke effecten zien we bij bedrijven die gecertificeerd zijn op de NEN Safety Culture Ladder?

Kernboodschap
Welke effecten heeft de implementatie van de Safety Culture Ladder? Zijn de inspanningen die we vragen van onze aannemers terecht en draagt het bij aan meer veiligheid in Nederland? Presentatie van de resultaten van het allereerste onderzoek naar de effecten van de SCL.

Frits de Koning - Organisatorische maatregelen voor een betere brandveiligheid

Kernboodschap
Bij het nemen van brandveiligheidsmaatregelen gebruiken we meestal de wettelijke eisen uit het bouwbesluit en de arbeidsomstandighedenwet. Het is echter zinvol om juist te kijken naar wat we tegen brand willen beschermen. Zelf, als bedrijf.Dan blijken andere maatregelen dan het wettelijke pakket te zijn. We kunnen veel meer doen om een brand te voorkomen. En BHV'ers kunnen veel meer doen dan ontruimen. In deze presentatie gaan we in op de mogelijkheden hiervoor; en we laten toepassingen hiervan zien uit verschillende sectoren.


Victor Roggeveen - De rol van leiders bij het voorkomen van veligheidsincidenten

Kernboodschap
Leiders op alle niveaus hebben een sterke invloed op operationele veiligheid. Motivering van operationele medewerkers is minder zinvol dan gedacht. Leiders leren te communiceren met de werkvloer, aldaar 'zwakke signalen' op te pikken en daarop te acteren door het tijdig laten uitvoeren van corrigerende maatregelen, werkt!