1.5 Gevaarlijke Stoffen (max. 15 deelnemers)

Doe-sessie - Voorzitter: Karlijn Meinders

Cyril Litjens, Patricia Kros-de Bos - Welke rol pakt de Veiligheidskundige bij het voorkomen van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen?

Kernboodschap
Er is sinds vorig jaar veel aandacht om beroepsziektes te voorkomen en slachtoffers middels een vereenvoudigen proces sneller een compensatie te verstrekken. Het LEXCES, het landelijke expertisecentrum voor stoffengerelateerde beroepsziekten i.o. biedt straks niet alleen compensatie voor schrijnende gevallen van beroepsziekten, maar is vooral ook een veelbelovende aanzet om kennis en ontwikkeling te bundelen en programma’s gericht op preventie van beroepsziekten.Echter een gemis in de huidige focus is de integrale aanpak waarbij ook de Veiligheidskundige zijn rol zouden moeten pakken. In deze doe sessie is gezamenlijk te bepalen welke rol veiligheidskundige hierbij heeft en hoe deze in te vullen.