4.9 Veiligheid anders

Denk-sessie - Voorzitter: Petra Scheffers

David van Valkenburg - Welke bril zet jij op? Met een frisse blik kijken naar de werkelijkheid

Kernboodschap
Complexiteit, zoals het werken in een keten, en onzekerheid vragen om het kijken met meerdere brillen. Als veiligheidskundige probeer je hierin te navigeren. Wat we nodig hebben is niet de vernauwing van ons blikveld, maar juist een frisse blik. Je maakt kennis met ‘anders kijken’ als middel om de wereld mooier en beter te maken met positieve energie. Het gaat om anders kijken naar veiligheid, werk én mensen. Anders kijken naar dingen die, vaak onbewust, normaal zijn geworden.


Martin Waaijer - Emergente veiligheid

Kernboodschap
In deze Denk-sessie neem ik het gehoor mee in de complexiteitstheorie en pas deze toe op de omgang met veiligheid. Ik geef de Hearts & Minds veiligheidsladder en de Human Performance benadering hierin een plek. Ik maak inzichtelijk hoe veiligheid ontstaat uit de interacties tussen mensen. In de complexiteitstheorie noemen we dat emergent. Op basis van de alledaagse praktijk laat ik zien dat we, in plaats van de huidige benadering die gericht is op het managen van de uitkomst, beter kunnen investeren in mensen en hun interacties, omdat dit leidt tot een veiliger werkklimaat.

Danny Jolly - Appreciative inquiry en Safety Differtently

Kernboodschap
Binnen Safety Differently wordt onder meer gekeken naar “normal work”. Daar waar veel veiligheidsprofessionals kijken naar ongevallen en incidenten om van te leren, wordt binnen het Safety Differently gedachtengoed gekeken naar wat de factoren zijn die ervoor zorgen dat het werk in de meeste gevallen goed gaat.
Om de veiligheid verder te kunnen vergroten is het zinvol om te weten te komen welke factoren bijdragen aan de veerkracht van de mens om om te kunnen gaan met afwijkingen. De methode van appreciative inquiry kan daarbij helpen.