3.9 Veiligheidsgedrag

Denk-sessie - Voorzitter: Frank Guldenmund

Vasco Bovee - Is de veiligheidscultuur veranderen te vergelijken met het trainen van dieren?

Kernboodschap
Landen worden in cartoons wel eens als dieren uitgebeeld. Soms help het ook om organisaties eens als dieren te beschouwen, en daarmee de “helicopter view” te nemen en er op een andere manier naar te kijken. Zou het ontwikkelen van veiligheidscultuur en het trainen van een paard of een ander dier een bruikbare analogie kunnen zijn? Ik denk dat die manier van kijken een interesant perspectief biedt en bruikbare elementen heeft. En zie er naar uit om dit toe te lichten.

Marre Lammers - Risicoperceptie en de naleving van veiligheidsmaatregelen in de bouw

Kernboodschap 
Bouwmedewerkers komen dagelijks in situaties die gevolgen kunnen hebben voor hun gezondheid en veiligheid. Om deze risico’s te verkleinen worden er in de bouw verschillende veiligheidsmaatregelen gehanteerd. Afwegingen van werknemers over bijvoorbeeld de ernst van het risico en de ervaren kwetsbaarheid spelen een rol in de keuze die zij maken om deze maatregelen na te leven. Wij onderzoeken welke afwegingen bouwmedewerkers maken in hun risicobeoordelingsproces van twee risico’s: werken met kwartsstof en werken op hoogte en hoe dit het naleven van veiligheidsmaatregelen kan beïnvloeden.

Dolf van der Beek - Ontwikkeling van een veiligheidsgedrag interventie met behulp van het Intervention Mapping protocol

Kernboodschap
Met behulp van het Intervention Mapping (IM) protocol heeft TNO een veiligheidstraining ontwikkeld. Wij delen graag de onze ervaringen en de meerwaarde die wij zien in het gebruik van het IM protocol. Het helpt van een brede hulpvraag tot concrete verbeterdoelen te komen; het houdt de organisatie actief aangehaakt bij het hele proces; en heeft tot inzichten verschaft in bestaande kennis voor het verbeteren van veiligheidsleiderschap.