Call for abstracts

 

De sluitingsdatum voor het inleveren van een abstract is verstreken.

Voor de sprekers op het NVVK-congres organiseert de NVVK de training ‘Schrijven van een paper’ en de training ‘Presentatie’, verzorgd door dr. Bas Andeweg docent communicatie aan de TU Delft.